Evanjelický2. Kráľov1,14

2. Kráľov 1:14

Hľa, oheň z neba zo­stúpil a po­hl­til predošlých dvoch veliteľov aj ich päťdesiatiny, ale teraz nech ti je vzác­ny môj život.


Verš v kontexte

13 Opäť po­slal k nemu tretieho veliteľa s jeho päťdesiatinou. Šiel teda tretí veliteľ, a keď došiel, kľakol si oproti Eliášovi na kolená a úpen­livo prosil: Muž Boží, prosím, nech ti je vzác­ny môj život i životy tých­to tvojich päťdesiatich služob­níkov. 14 Hľa, oheň z neba zo­stúpil a po­hl­til predošlých dvoch veliteľov aj ich päťdesiatiny, ale teraz nech ti je vzác­ny môj život. 15 Tu pre­hovoril k Eliášovi duch Hos­podinov: Zo­stúp s ním, neboj sa ho. Vstal teda, šiel s ním ku kráľovi

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Hľa, oheň sos­túpil s neba a strávil dvoch pr­vých veliteľov nad päťdesiatimi aj ich päťdesiatich; ale teraz nech je drahou moja duša v tvojich očiach.

Evanjelický

14 Hľa, oheň z neba zo­stúpil a po­hl­til predošlých dvoch veliteľov aj ich päťdesiatiny, ale teraz nech ti je vzác­ny môj život.

Ekumenický

14 Z neba spadol oheň a po­hl­til dvoch predošlých veliteľov i s ich päťdesiatčlen­nými od­diel­mi. Teraz do­káž, že si ceníš môj život.

Bible21

14 Hle, z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til oba první ve­li­te­le i s je­jich pa­desá­ti muži, můj život ale pro­sím ušetři!“