Roháček2. Kráľov1,14

2. Kráľov 1:14

Hľa, oheň sos­túpil s neba a strávil dvoch pr­vých veliteľov nad päťdesiatimi aj ich päťdesiatich; ale teraz nech je drahou moja duša v tvojich očiach.


Verš v kontexte

13 A zase po­slal veliteľa nad päťdesiatimi, tretieho, i jeho päťdesiatich. A tak od­išiel hore a prišiel ten tretí veliteľ nad päťdesiatimi a kľak­núc na svoje kolená na­proti pred Eliášom prosil ho po­kor­ne a hovoril mu: Mužu Boží, prosím, nech je drahá moja duša a duša tých­to tvojich päťdesiat služob­níkov v tvojich očiach! 14 Hľa, oheň sos­túpil s neba a strávil dvoch pr­vých veliteľov nad päťdesiatimi aj ich päťdesiatich; ale teraz nech je drahou moja duša v tvojich očiach. 15 A an­jel Hos­podinov hovoril Eliášovi: Sídi s nimi, neboj sa jeho tvári. Vtedy vstal a sišiel s ním ku kráľovi.

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Hľa, oheň sos­túpil s neba a strávil dvoch pr­vých veliteľov nad päťdesiatimi aj ich päťdesiatich; ale teraz nech je drahou moja duša v tvojich očiach.

Evanjelický

14 Hľa, oheň z neba zo­stúpil a po­hl­til predošlých dvoch veliteľov aj ich päťdesiatiny, ale teraz nech ti je vzác­ny môj život.

Ekumenický

14 Z neba spadol oheň a po­hl­til dvoch predošlých veliteľov i s ich päťdesiatčlen­nými od­diel­mi. Teraz do­káž, že si ceníš môj život.

Bible21

14 Hle, z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til oba první ve­li­te­le i s je­jich pa­desá­ti muži, můj život ale pro­sím ušetři!“