Ekumenický2. Kráľov1,14

2. Kráľov 1:14

Z neba spadol oheň a po­hl­til dvoch predošlých veliteľov i s ich päťdesiatčlen­nými od­diel­mi. Teraz do­káž, že si ceníš môj život.


Verš v kontexte

13 Ešte i po tretí raz po­slal veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Keď tretí veliteľ vy­šiel hore, kľakol si pred Eliášom na kolená a úpen­livo ho prosil: Boží muž, ber, prosím, ohľad na môj život i na životy tých­to päťdesiatich služob­níkov. 14 Z neba spadol oheň a po­hl­til dvoch predošlých veliteľov i s ich päťdesiatčlen­nými od­diel­mi. Teraz do­káž, že si ceníš môj život. 15 Tu Hos­podinov an­jel po­vedal Eliášovi: Zo­stúp s ním, neboj sa ho! Vstal teda a šiel s ním ku kráľovi.

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Hľa, oheň sos­túpil s neba a strávil dvoch pr­vých veliteľov nad päťdesiatimi aj ich päťdesiatich; ale teraz nech je drahou moja duša v tvojich očiach.

Evanjelický

14 Hľa, oheň z neba zo­stúpil a po­hl­til predošlých dvoch veliteľov aj ich päťdesiatiny, ale teraz nech ti je vzác­ny môj život.

Ekumenický

14 Z neba spadol oheň a po­hl­til dvoch predošlých veliteľov i s ich päťdesiatčlen­nými od­diel­mi. Teraz do­káž, že si ceníš môj život.

Bible21

14 Hle, z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til oba první ve­li­te­le i s je­jich pa­desá­ti muži, můj život ale pro­sím ušetři!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček