Bible212. Korintským3,4

2. Korintským 3:4

A ta­kovou­to důvě­ru má­me skrze Krista k Bo­hu:


Verš v kontexte

3 Je pře­ce zjevné, že jste Kri­stův list vzniklý naší služ­bou, na­psaný ne inkous­tem, ale Du­chem živého Bo­ha, ne na ka­menných des­kách, ale na des­kách lid­ských srd­cí. 4 A ta­kovou­to důvě­ru má­me skrze Krista k Bo­hu: 5 Ne že jsme sami o sobě způso­bi­lí (tak abychom si moh­li něco mys­let sami o sobě), ale naše způso­bi­lost je z Bo­ha,

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A takú dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu.

Evanjelický

4 Takúto dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu.

Ekumenický

4 Máme teda takúto dôveru v Boha skr­ze Kris­ta.

Bible21

4 A ta­kovou­to důvě­ru má­me skrze Krista k Bo­hu:

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček