Evanjelický2. Korintským3,4

2. Korintským 3:4

Takúto dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu.


Verš v kontexte

3 Veď je zjav­né, že ste lis­tom Kris­tovým, ktorý sme my písali svojou službou a na­písali nie čer­nid­lom, ale Duchom Boha živého, nie na kamen­né do­sky, ale na mäsité do­sky sŕdc. 4 Takúto dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu. 5 Niežeby sme boli schop­ní vy­mys­lieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schop­nosť je z Boha.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A takú dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu.

Evanjelický

4 Takúto dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu.

Ekumenický

4 Máme teda takúto dôveru v Boha skr­ze Kris­ta.

Bible21

4 A ta­kovou­to důvě­ru má­me skrze Krista k Bo­hu: