Roháček2. Korintským3,4

2. Korintským 3:4

A takú dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu.


Verš v kontexte

3 a vidieť zjav­ne na vás, že ste lis­tom Kris­tovým, nami pri­slúženým, na­písaným nie čer­nid­lom, ale Duchom živého Boha, nie na kamen­ných do­skách, ale na do­skách srd­ca mäsitých. 4 A takú dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu. 5 Nie že by sme boli do­statoční sami od seba niečo po­mys­lieť, ako sami zo seba, ale naša do­statočnosť je z Boha,

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A takú dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu.

Evanjelický

4 Takúto dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu.

Ekumenický

4 Máme teda takúto dôveru v Boha skr­ze Kris­ta.

Bible21

4 A ta­kovou­to důvě­ru má­me skrze Krista k Bo­hu: