Ekumenický2. Korintským3,4

2. Korintským 3:4

Máme teda takúto dôveru v Boha skr­ze Kris­ta.


Verš v kontexte

3 Veď na vás je zjav­né, že ste Kris­tov list, pri­pravený našou službou, na­písaný nie at­ramen­tom, ale Duchom živého Boha, nie na kamen­ných do­skách, ale na do­skách ľud­ských sŕdc. 4 Máme teda takúto dôveru v Boha skr­ze Kris­ta. 5 Nie že by sme boli schop­ní sami od seba niečo vy­mys­lieť akoby z nás, ale naša schop­nosť je z Boha,

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A takú dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu.

Evanjelický

4 Takúto dôveru máme skr­ze Kris­ta k Bohu.

Ekumenický

4 Máme teda takúto dôveru v Boha skr­ze Kris­ta.

Bible21

4 A ta­kovou­to důvě­ru má­me skrze Krista k Bo­hu:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček