Bible211. Timoteovi2,1

1. Timoteovi 2:1

Pře­devším pro­sím, aby se ko­naly pros­by, mod­lit­by, přímlu­vy a díkůvzdání za všech­ny li­di,


Verš v kontexte

1 Pře­devším pro­sím, aby se ko­naly pros­by, mod­lit­by, přímlu­vy a díkůvzdání za všech­ny li­di, 2 za krále i za všech­ny vy­soko po­sta­vené, abychom moh­li vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. 3 Tak je to správné a mi­lé naše­mu Spa­si­te­li Bo­hu,

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Na­pomínam tedy, aby sa predovšet­kým konaly pros­by, mod­lit­by, prím­luvy a poďakovania za všet­kých ľudí,

Evanjelický

1 Predovšet­kým teda na­pomínam, aby sa konali pros­by, mod­lit­by, príhovory a ďakovania za všet­kých ľudí,

Ekumenický

1 Predovšet­kým teda žiadam, aby sa konali pros­by, mod­lit­by, príhovor­né mod­lit­by, vďaky za všet­kých ľudí,

Bible21

1 Pře­devším pro­sím, aby se ko­naly pros­by, mod­lit­by, přímlu­vy a díkůvzdání za všech­ny li­di,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček