Bible211. Tesalonickým1,6

1. Tesalonickým 1:6

A vy jste následova­li náš i Pánův příklad; přes mno­há soužení jste při­ja­li Slovo s ra­dostí Du­cha svatého,


Verš v kontexte

5 ne­boť naše evange­li­um k vám ne­přišlo jen ve slově, ale také v mo­ci, v Du­chu svatém a v plné jisto­tě. Sami ví­te, jak jsme u vás ži­li pro vás. 6 A vy jste následova­li náš i Pánův příklad; přes mno­há soužení jste při­ja­li Slovo s ra­dostí Du­cha svatého, 7 takže jste se sta­li vzo­rem pro všech­ny věřící v Ma­kedo­nii a Ře­cku.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A vy ste sa stali našimi na­sledov­ník­mi a Pánovými prij­múc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha,

Evanjelický

6 A vy ste sa stali našimi aj Pánovými na­podobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,

Ekumenický

6 A vy ste na­podobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,

Bible21

6 A vy jste následova­li náš i Pánův příklad; přes mno­há soužení jste při­ja­li Slovo s ra­dostí Du­cha svatého,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček