Roháček1. Tesalonickým1,6

1. Tesalonickým 1:6

A vy ste sa stali našimi na­sledov­ník­mi a Pánovými prij­múc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha,


Verš v kontexte

5 Lebo naše evan­jelium, ktoré sme vám zves­tovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu a v mnohej is­tote, jako viete, jakí sme boli medzi vami pre vás. 6 A vy ste sa stali našimi na­sledov­ník­mi a Pánovými prij­múc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha, 7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedonii a v Achaji.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A vy ste sa stali našimi na­sledov­ník­mi a Pánovými prij­múc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha,

Evanjelický

6 A vy ste sa stali našimi aj Pánovými na­podobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,

Ekumenický

6 A vy ste na­podobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,

Bible21

6 A vy jste následova­li náš i Pánův příklad; přes mno­há soužení jste při­ja­li Slovo s ra­dostí Du­cha svatého,