Bible211. Tesalonickým1,5

1. Tesalonickým 1:5

ne­boť naše evange­li­um k vám ne­přišlo jen ve slově, ale také v mo­ci, v Du­chu svatém a v plné jisto­tě. Sami ví­te, jak jsme u vás ži­li pro vás.


Verš v kontexte

4 Ví­me, mi­lovaní bratři, že vás Bůh vy­vo­lil, 5 ne­boť naše evange­li­um k vám ne­přišlo jen ve slově, ale také v mo­ci, v Du­chu svatém a v plné jisto­tě. Sami ví­te, jak jsme u vás ži­li pro vás. 6 A vy jste následova­li náš i Pánův příklad; přes mno­há soužení jste při­ja­li Slovo s ra­dostí Du­cha svatého,

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo naše evan­jelium, ktoré sme vám zves­tovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu a v mnohej is­tote, jako viete, jakí sme boli medzi vami pre vás.

Evanjelický

5 lebo sme vám ne­zves­tovali evan­jelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v ú­pl­nej is­tote, veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás.

Ekumenický

5 lebo naše evan­jelium ne­prišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v Duchu Svätom a v úplnej is­tote; veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás.

Bible21

5 ne­boť naše evange­li­um k vám ne­přišlo jen ve slově, ale také v mo­ci, v Du­chu svatém a v plné jisto­tě. Sami ví­te, jak jsme u vás ži­li pro vás.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček