Bible211. Petr1,9

1. Petr 1:9

pro­tože do­sahujete cíle své ví­ry – spásy duší.


Verš v kontexte

8 Nikdy jste ho ne­vi­dě­li, a pře­ce ho mi­lu­jete. Ani teď ho ještě ne­vi­dí­te, a pře­ce v něj věří­te. Ra­duj­te se tedy ne­výs­lovnou, velko­lepou ra­dostí, 9 pro­tože do­sahujete cíle své ví­ry – spásy duší. 10 Tuto spásu se peč­livě a pilně snaži­li vy­stih­nout pro­ro­ci, když pro­ro­kova­li o mi­losti připra­vené pro vás.

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 od­nášajúc si cieľ a koniec svojej viery, spasenie duší,

Evanjelický

9 do­sahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.

Ekumenický

9 že do­sahujete cieľ svojej viery — spásu duší.

Bible21

9 pro­tože do­sahujete cíle své ví­ry – spásy duší.

Bible211. Petr1,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček