Bible211. Petr1,8

1. Petr 1:8

Nikdy jste ho ne­vi­dě­li, a pře­ce ho mi­lu­jete. Ani teď ho ještě ne­vi­dí­te, a pře­ce v něj věří­te. Ra­duj­te se tedy ne­výs­lovnou, velko­lepou ra­dostí,


Verš v kontexte

7 I po­mí­jivé zla­to se pře­ce zkouší ohněm – vaše ví­ra je ale mno­hem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zje­vení Ježíše Krista. 8 Nikdy jste ho ne­vi­dě­li, a pře­ce ho mi­lu­jete. Ani teď ho ještě ne­vi­dí­te, a pře­ce v něj věří­te. Ra­duj­te se tedy ne­výs­lovnou, velko­lepou ra­dostí, 9 pro­tože do­sahujete cíle své ví­ry – spásy duší.

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorého, keď ho aj ne­znáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz ne­zriete, jed­nako veríte a tak plesáte radosťou ne­vys­loviteľnou a os­lávenou

Evanjelický

8 Ne­videli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho ne­vidíte, a veríte v Neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou pl­nou slávy,

Ekumenický

8 Ne­videli ste ho, a pred­sa ho milujete. Ani teraz ho ne­vidíte, ale veríte v neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou, pl­nou slávy,

Bible21

8 Nikdy jste ho ne­vi­dě­li, a pře­ce ho mi­lu­jete. Ani teď ho ještě ne­vi­dí­te, a pře­ce v něj věří­te. Ra­duj­te se tedy ne­výs­lovnou, velko­lepou ra­dostí,

Bible211. Petr1,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček