Ekumenický1. Petrov1,9

1. Petrov 1:9

že do­sahujete cieľ svojej viery — spásu duší.


Verš v kontexte

8 Ne­videli ste ho, a pred­sa ho milujete. Ani teraz ho ne­vidíte, ale veríte v neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou, pl­nou slávy, 9 že do­sahujete cieľ svojej viery — spásu duší. 10 Túto spásu úpor­ne hľadali a neúnav­ne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pri­pravenej pre vás.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 od­nášajúc si cieľ a koniec svojej viery, spasenie duší,

Evanjelický

9 do­sahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.

Ekumenický

9 že do­sahujete cieľ svojej viery — spásu duší.

Bible21

9 pro­tože do­sahujete cíle své ví­ry – spásy duší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček