Roháček1. Petrov1,9

1. Petrov 1:9

od­nášajúc si cieľ a koniec svojej viery, spasenie duší,


Verš v kontexte

8 ktorého, keď ho aj ne­znáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz ne­zriete, jed­nako veríte a tak plesáte radosťou ne­vys­loviteľnou a os­lávenou 9 od­nášajúc si cieľ a koniec svojej viery, spasenie duší, 10 o ktorom spasení snažne pát­rali a zpytovali proroci, ktorí prorokovali o milos­ti, v­zťahujúcej sa na vás,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 od­nášajúc si cieľ a koniec svojej viery, spasenie duší,

Evanjelický

9 do­sahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.

Ekumenický

9 že do­sahujete cieľ svojej viery — spásu duší.

Bible21

9 pro­tože do­sahujete cíle své ví­ry – spásy duší.