Evanjelický1. Petrov1,9

1. Petrov 1:9

do­sahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.


Verš v kontexte

8 Ne­videli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho ne­vidíte, a veríte v Neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou pl­nou slávy, 9 do­sahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší. 10 Po tom­to spasení túžili a pát­rali proroci, ktorí prorokovali o milos­ti vám pri­pravenej.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 od­nášajúc si cieľ a koniec svojej viery, spasenie duší,

Evanjelický

9 do­sahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.

Ekumenický

9 že do­sahujete cieľ svojej viery — spásu duší.

Bible21

9 pro­tože do­sahujete cíle své ví­ry – spásy duší.