Bible211. Korintským6,4

1. Korintským 6:4

Vy ale s ta­kový­mi věc­mi chodí­te k sou­du a při­jímá­te za soud­ce li­di, kteří v církvi nic ne­zna­menají!


Verš v kontexte

3 Ne­ví­te, že bu­de­me sou­dit an­děly? Čím spíše běžné životní záleži­tosti! 4 Vy ale s ta­kový­mi věc­mi chodí­te k sou­du a při­jímá­te za soud­ce li­di, kteří v církvi nic ne­zna­menají! 5 Říkám to k vaší hanbě. To mezi vá­mi není ani je­den moud­rý, který by své bra­t­ry mohl roz­sou­dit?

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď tedy máte súdy o veci čas­ného života, ktorých ne­majú za nič vo sbore, tých po­saďte, aby súdili!

Evanjelický

4 Keď máte teda súdy o veci všed­ného života, či si po­sadíte za sud­cov takých, čo ne­majú vážnosť v zbore?

Ekumenický

4 Keď teda máte spory vo veciach všed­ného života, beriete si za sud­cov takých, ktorí ne­majú v cirkvi vážnosť?

Bible21

4 Vy ale s ta­kový­mi věc­mi chodí­te k sou­du a při­jímá­te za soud­ce li­di, kteří v církvi nic ne­zna­menají!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček