Ekumenický1. Korintským6,4

1. Korintským 6:4

Keď teda máte spory vo veciach všed­ného života, beriete si za sud­cov takých, ktorí ne­majú v cirkvi vážnosť?


Verš v kontexte

3 Vari ne­viete, že budeme súdiť an­jelov, o čo viac veci všed­ného života? 4 Keď teda máte spory vo veciach všed­ného života, beriete si za sud­cov takých, ktorí ne­majú v cirkvi vážnosť? 5 Hovorím to na vaše za­han­benie. Azda niet medzi vami ani jed­ného roz­um­ného, ktorý by vedel roz­riešiť spor medzi svojimi brat­mi?

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď tedy máte súdy o veci čas­ného života, ktorých ne­majú za nič vo sbore, tých po­saďte, aby súdili!

Evanjelický

4 Keď máte teda súdy o veci všed­ného života, či si po­sadíte za sud­cov takých, čo ne­majú vážnosť v zbore?

Ekumenický

4 Keď teda máte spory vo veciach všed­ného života, beriete si za sud­cov takých, ktorí ne­majú v cirkvi vážnosť?

Bible21

4 Vy ale s ta­kový­mi věc­mi chodí­te k sou­du a při­jímá­te za soud­ce li­di, kteří v církvi nic ne­zna­menají!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček