Bible211. Jan4,8

1. Jan 4:8

Kdo ne­mi­lu­je, ne­zná Boha – vž­dyť Bůh je lás­ka.


Verš v kontexte

7 Mi­lu­j­me jedni druhé, mi­lovaní – vž­dyť lás­ka je z Bo­ha. Každý, kdo mi­lu­je, se na­ro­dil z Boha a zná Bo­ha. 8 Kdo ne­mi­lu­je, ne­zná Boha – vž­dyť Bůh je lás­ka. 9 V tom se pro­jevi­la Boží lás­ka k nám, že svého Sy­na, toho jedno­ro­zeného, po­slal Bůh na svět, abychom skrze něj zís­ka­li život.

späť na 1. Jan, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Ten, kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Bôh je lás­ka.

Evanjelický

8 Kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Boh je lás­ka.

Ekumenický

8 Ten, kto ne­miluje, ne­poz­ná Boha, pre­tože Boh je lás­ka.

Bible21

8 Kdo ne­mi­lu­je, ne­zná Boha – vž­dyť Bůh je lás­ka.

Bible211. Jan4,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček