Bible211. Jan4,7

1. Jan 4:7

Mi­lu­j­me jedni druhé, mi­lovaní – vž­dyť lás­ka je z Bo­ha. Každý, kdo mi­lu­je, se na­ro­dil z Boha a zná Bo­ha.


Verš v kontexte

6 My jsme z Bo­ha. Kdo zná Bo­ha, po­s­lou­chá nás; kdo není z Bo­ha, ne­po­s­lou­chá nás. Pod­le toho po­znává­me du­cha prav­dy a du­cha blu­du. 7 Mi­lu­j­me jedni druhé, mi­lovaní – vž­dyť lás­ka je z Bo­ha. Každý, kdo mi­lu­je, se na­ro­dil z Boha a zná Bo­ha. 8 Kdo ne­mi­lu­je, ne­zná Boha – vž­dyť Bůh je lás­ka.

späť na 1. Jan, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 Milovaní, miluj­me jed­ni druhých, pre­tože lás­ka je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha.

Evanjelický

7 Milovaní, miluj­me sa, pre­tože lás­ka je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a po­zná Boha.

Ekumenický

7 Milovaní, miluj­me sa na­vzájom, lebo lás­ka je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a po­zná Boha.

Bible21

7 Mi­lu­j­me jedni druhé, mi­lovaní – vž­dyť lás­ka je z Bo­ha. Každý, kdo mi­lu­je, se na­ro­dil z Boha a zná Bo­ha.

Bible211. Jan4,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček