Evanjelický1. Jánov4,8

1. Jánov 4:8

Kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Boh je lás­ka.


Verš v kontexte

7 Milovaní, miluj­me sa, pre­tože lás­ka je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a po­zná Boha. 8 Kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Boh je lás­ka. 9 V tom sa prejavila Božia lás­ka k nám, že svoj­ho jed­norodeného Syna po­slal Boh na svet, aby sme žili skr­ze Neho.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Ten, kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Bôh je lás­ka.

Evanjelický

8 Kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Boh je lás­ka.

Ekumenický

8 Ten, kto ne­miluje, ne­poz­ná Boha, pre­tože Boh je lás­ka.

Bible21

8 Kdo ne­mi­lu­je, ne­zná Boha – vž­dyť Bůh je lás­ka.