Ekumenický1. Jánov4,8

1. Jánov 4:8

Ten, kto ne­miluje, ne­poz­ná Boha, pre­tože Boh je lás­ka.


Verš v kontexte

7 Milovaní, miluj­me sa na­vzájom, lebo lás­ka je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a po­zná Boha. 8 Ten, kto ne­miluje, ne­poz­ná Boha, pre­tože Boh je lás­ka. 9 Božia lás­ka k nám sa prejavila v tom, že Boh po­slal na svet svoj­ho jed­norodeného Syna, aby sme skr­ze neho mali život.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Ten, kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Bôh je lás­ka.

Evanjelický

8 Kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Boh je lás­ka.

Ekumenický

8 Ten, kto ne­miluje, ne­poz­ná Boha, pre­tože Boh je lás­ka.

Bible21

8 Kdo ne­mi­lu­je, ne­zná Boha – vž­dyť Bůh je lás­ka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček