RoháčekZjavenie7,5

Zjavenie 7:5

z po­kolenia Júdov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Rúbenov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Gádov­ho dvanásť tisíc za­pečatených;


Verš v kontexte

4 A počul som počet za­pečatených; jed­no­sto štyrid­saťštyri tisíc za­pečatených z každého po­kolenia synov Iz­raelových; 5 z po­kolenia Júdov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Rúbenov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Gádov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; 6 z po­kolenia Aserov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Nef­talímov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Manas­sesov­ho dvanásť tisíc za­pečatených;

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 z po­kolenia Júdov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Rúbenov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Gádov­ho dvanásť tisíc za­pečatených;

Evanjelický

5 z kmeňa Júdov­ho dvanásťtisíc označených, z kmeňa Rúbenov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Gádov­ho dvanásťtisíc,

Ekumenický

5 Z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených, z Rúbenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc,

Bible21

5 z poko­lení Juda 12 000 označených, z poko­lení Ru­ben 12 000 označených, z poko­lení Gád 12 000 označených,