EvanjelickýZjavenie7,5

Zjavenie 7:5

z kmeňa Júdov­ho dvanásťtisíc označených, z kmeňa Rúbenov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Gádov­ho dvanásťtisíc,


Verš v kontexte

4 Počul som počet označených: sto štyrid­saťštyritisíc zo všet­kých kmeňov iz­rael­ských: 5 z kmeňa Júdov­ho dvanásťtisíc označených, z kmeňa Rúbenov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Gádov­ho dvanásťtisíc, 6 z kmeňa Ašerov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Nef­talímov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Menaššeho dvanásťtisíc,

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 z po­kolenia Júdov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Rúbenov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Gádov­ho dvanásť tisíc za­pečatených;

Evanjelický

5 z kmeňa Júdov­ho dvanásťtisíc označených, z kmeňa Rúbenov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Gádov­ho dvanásťtisíc,

Ekumenický

5 Z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených, z Rúbenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc,

Bible21

5 z poko­lení Juda 12 000 označených, z poko­lení Ru­ben 12 000 označených, z poko­lení Gád 12 000 označených,