RoháčekZjavenie6,7

Zjavenie 6:7

A keď ot­voril štvr­tú pečať, počul som hlas štvr­tej živej bytos­ti, ktorý hovoril: Poď a vidz!


Verš v kontexte

6 A počul som hlas pro­stred štyroch živých bytos­tí, ktorý hovoril: Cho­inix pšenice za denár a tri cho­inixy jačmeňa za denár, a oleju a vínu neškoď! 7 A keď ot­voril štvr­tú pečať, počul som hlas štvr­tej živej bytos­ti, ktorý hovoril: Poď a vidz! 8 A videl som a hľa, plavý kôň, a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno sm­rť, a pek­lo išlo spolu za ním. A bola im daná moc nad štvr­tinou zeme, za­bíjať mečom, hladom a sm­rťou, a aby hynuli ľudia od zem­skej zveri.

späť na Zjavenie, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď ot­voril štvr­tú pečať, počul som hlas štvr­tej živej bytos­ti, ktorý hovoril: Poď a vidz!

Evanjelický

7 A keď ot­voril štvr­tú pečať, počul som hlas štvr­tej bytos­ti volať: Poď!

Ekumenický

7 Keď ot­voril štvr­tú pečať, počul som hlas štvr­tej bytos­ti, ktorá volala: Poď!

Bible21

7 Když otevřel čtvr­tou pečeť, slyšel jsem hlas čtvr­té bytosti: „Pojď!“