RoháčekZjavenie5,4

Zjavenie 5:4

A ja som veľmi plakal, že sa ni­kto nenašiel hoden ot­voriť a prečítať knihu ani na­zrieť do nej.


Verš v kontexte

3 A ni­kto ne­mohol na nebi ani na zemi ani pod zemou ot­voriť knihu ani na­zrieť do nej. 4 A ja som veľmi plakal, že sa ni­kto nenašiel hoden ot­voriť a prečítať knihu ani na­zrieť do nej. 5 A jeden zo star­cov mi po­vedal: Ne­plač! Hľa, zvíťazil lev z po­kolenia Júdov­ho, koreň Dávidov, aby ot­voril knihu a zrušil jej sedem pečatí.

späť na Zjavenie, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 A ja som veľmi plakal, že sa ni­kto nenašiel hoden ot­voriť a prečítať knihu ani na­zrieť do nej.

Evanjelický

4 Nato som veľmi plakal, že ni­kto nebol hoden ot­voriť knihu ani na­zrieť do nej.

Ekumenický

4 Veľmi som plakal, že sa nenašiel ni­kto hoden ot­voriť knihu a na­zrieť do nej.

Bible21

4 Vel­mi jsem pla­kal, že se nenašel nikdo, kdo by byl ho­den otevřít tu kni­hu a na­hlédnout do ní.