RoháčekZjavenie5,3

Zjavenie 5:3

A ni­kto ne­mohol na nebi ani na zemi ani pod zemou ot­voriť knihu ani na­zrieť do nej.


Verš v kontexte

2 A videl som sil­ného an­jela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden ot­voriť knihu a zrušiť jej pečate? 3 A ni­kto ne­mohol na nebi ani na zemi ani pod zemou ot­voriť knihu ani na­zrieť do nej. 4 A ja som veľmi plakal, že sa ni­kto nenašiel hoden ot­voriť a prečítať knihu ani na­zrieť do nej.

späť na Zjavenie, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 A ni­kto ne­mohol na nebi ani na zemi ani pod zemou ot­voriť knihu ani na­zrieť do nej.

Evanjelický

3 Ale ni­kto na nebi ani na zemi, ani pod zemou ne­mohol ot­voriť knihu ani na­zrieť do nej.

Ekumenický

3 A ni­kto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou ne­mohol ot­voriť knihu, ani do nej na­zrieť.

Bible21

3 A nikdo na ne­bi, na zemi ani pod zemí ne­mohl tu kni­hu otevřít ani do ní na­hlédnout.