RoháčekZjavenie4,8

Zjavenie 4:8

A štyri živé bytos­ti, jed­na každá z nich, maly po šies­tich krýd­lach okolo, a zvnút­ra boly plné očí. A ne­majú od­počin­ku ani vodne ani vnoci a hovoria: Svätý, svätý, svätý Pán Bôh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prij­de.


Verš v kontexte

7 A pr­vá živá bytosť bola podobná ľvovi, druhá živá bytosť podob­ná teľaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, a štvr­tá živá bytosť bola podobná letiacemu or­lovi. 8 A štyri živé bytos­ti, jed­na každá z nich, maly po šies­tich krýd­lach okolo, a zvnút­ra boly plné očí. A ne­majú od­počin­ku ani vodne ani vnoci a hovoria: Svätý, svätý, svätý Pán Bôh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prij­de. 9 A keď dajú živé bytos­ti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku,

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 A štyri živé bytos­ti, jed­na každá z nich, maly po šies­tich krýd­lach okolo, a zvnút­ra boly plné očí. A ne­majú od­počin­ku ani vodne ani vnoci a hovoria: Svätý, svätý, svätý Pán Bôh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prij­de.

Evanjelický

8 Každá z tých­to štyroch bytos­tí mala šesť krídel, do­okola i zvnút­ra plno očí, a bez pre­stania volali dňom i nocou: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všev­lád­ny, ktorý bol, je a príde!

Ekumenický

8 Každá z týchto štyroch bytos­tí mala po šesť krídel; do­okola i zvnút­ra boli pl­né očí a bez pre­stania vo dne i v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Bible21

8 Každá z těch čtyř bytosti mě­la po šesti křídlech doko­la a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i no­cí, říkaly: „Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který je a který přichází.“