RoháčekZjavenie4,9

Zjavenie 4:9

A keď dajú živé bytos­ti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku,


Verš v kontexte

8 A štyri živé bytos­ti, jed­na každá z nich, maly po šies­tich krýd­lach okolo, a zvnút­ra boly plné očí. A ne­majú od­počin­ku ani vodne ani vnoci a hovoria: Svätý, svätý, svätý Pán Bôh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prij­de. 9 A keď dajú živé bytos­ti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku, 10 pad­nú dvad­siati štyria star­ci pred sediacim na tróne a budú sa klaňať živému na veky vekov a hodia svoje koruny pred trónom hovoriac:

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď dajú živé bytos­ti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku,

Evanjelický

9 A kedykoľvek tieto bytos­ti vzdávali slávu, česť a vďaku Sediacemu na tróne, Živému na veky vekov,

Ekumenický

9 A vždy, keď tie bytos­ti vzdajú slávu, česť a vďaku tomu, čo sedí na tróne a žije na veky vekov,

Bible21

9 A kdyko­li ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedící­mu na trůnu, Živé­mu na věky věků,