RoháčekZjavenie4,7

Zjavenie 4:7

A pr­vá živá bytosť bola podobná ľvovi, druhá živá bytosť podob­ná teľaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, a štvr­tá živá bytosť bola podobná letiacemu or­lovi.


Verš v kontexte

6 a pred trónom bolo čosi jako sk­lené more, podob­né kryštálu, a pro­stred trónu a vôkol trónu štyri živé bytos­ti, pl­né očí zp­redu i zo­zadu. 7 A pr­vá živá bytosť bola podobná ľvovi, druhá živá bytosť podob­ná teľaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, a štvr­tá živá bytosť bola podobná letiacemu or­lovi. 8 A štyri živé bytos­ti, jed­na každá z nich, maly po šies­tich krýd­lach okolo, a zvnút­ra boly plné očí. A ne­majú od­počin­ku ani vodne ani vnoci a hovoria: Svätý, svätý, svätý Pán Bôh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prij­de.

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A pr­vá živá bytosť bola podobná ľvovi, druhá živá bytosť podob­ná teľaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, a štvr­tá živá bytosť bola podobná letiacemu or­lovi.

Evanjelický

7 Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá býkovi, tretia mala ľud­skú tvár a štvr­tá bola podob­ná letiacemu or­lovi.

Ekumenický

7 Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá bytosť bola podob­ná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľud­skú tvár a štvr­tá bytosť bola podob­ná letiacemu or­lovi.

Bible21

7 První bytost byla podobná lvu, druhá te­leti, třetí mě­la tvář jako člověk a čtvr­tá se podo­ba­la letící­mu or­lu.