RoháčekZjavenie20,10

Zjavenie 20:10

A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvr­hnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šel­ma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.


Verš v kontexte

9 A vy­šli na šír zeme a ob­kľúčili tábor svätých i to milované mes­to. Ale sos­túpil oheň od Boha z neba a strávil ich. 10 A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvr­hnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šel­ma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. 11 A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiek­la zem i nebo, a mies­to im nebolo naj­dené.

späť na Zjavenie, 20

Príbuzné preklady Roháček

10 A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvr­hnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šel­ma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Evanjelický

10 a diabol, ich zvod­ca, bol hodený do oh­nivého a sírového jazera, kde bola šel­ma i falošný prorok, a tam budú mučení dňom i nocou naveky vekov.

Ekumenický

10 Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vr­hnutý do oh­nivého a sírového jazera, kde bola aj šel­ma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov.

Bible21

10 Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do je­ze­ra ohně a sí­ry, kde je i šel­ma a falešný pro­rok; tam bu­dou trýzněni dnem i no­cí na věky věků.