RoháčekZjavenie2,6

Zjavenie 2:6

Ale to máš, že nenávidíš skut­kov mikulášen­cov, ktorých to skut­kov i ja nenávidím.


Verš v kontexte

5 Pamätaj tedy od­kiaľ si vy­padol, a čiň po­kánie a čiň pr­vé skut­ky; ale ak nie, prij­dem rých­le na teba a po­hnem tvoj sviet­nik s jeho mies­ta, keď ne­učiníš po­kánia. 6 Ale to máš, že nenávidíš skut­kov mikulášen­cov, ktorých to skut­kov i ja nenávidím. 7 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je pro­stred raja Božieho.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale to máš, že nenávidíš skut­kov mikulášen­cov, ktorých to skut­kov i ja nenávidím.

Evanjelický

6 Ale to jed­no máš, že nenávidíš skut­ky mikulášen­cov, ktoré aj ja nenávidím.

Ekumenický

6 To máš však k dobru, že nenávidíš skut­ky Ni­kolai­tov, ktoré ja nenávidím.

Bible21

6 Máš ovšem k dob­ru, že nenávi­díš skutky niko­lai­tů; i já je nenávi­dím.