EvanjelickýZjavenie2,6

Zjavenie 2:6

Ale to jed­no máš, že nenávidíš skut­ky mikulášen­cov, ktoré aj ja nenávidím.


Verš v kontexte

5 Spamätaj sa, od­kiaľ si od­padol, kajaj sa a rob pr­vot­né skut­ky! Ak nie, prídem na teba, po­hnem tvojím sviet­nikom z mies­ta, ak sa nebudeš kajať! 6 Ale to jed­no máš, že nenávidíš skut­ky mikulášen­cov, ktoré aj ja nenávidím. 7 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale to máš, že nenávidíš skut­kov mikulášen­cov, ktorých to skut­kov i ja nenávidím.

Evanjelický

6 Ale to jed­no máš, že nenávidíš skut­ky mikulášen­cov, ktoré aj ja nenávidím.

Ekumenický

6 To máš však k dobru, že nenávidíš skut­ky Ni­kolai­tov, ktoré ja nenávidím.

Bible21

6 Máš ovšem k dob­ru, že nenávi­díš skutky niko­lai­tů; i já je nenávi­dím.