RoháčekZjavenie2,3

Zjavenie 2:3

a zniesol si a máš tr­pez­livosť a pracoval si pre moje meno a ne­us­tal si.


Verš v kontexte

2 Znám tvoje skut­ky aj tvoju prácu aj tvoju tr­pez­livosť, a že ne­môžeš zniesť zlých a zkúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštol­mi, a nie sú, a našiel a spoz­nal si ich, že sú lhári, 3 a zniesol si a máš tr­pez­livosť a pracoval si pre moje meno a ne­us­tal si. 4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 a zniesol si a máš tr­pez­livosť a pracoval si pre moje meno a ne­us­tal si.

Evanjelický

3 si tr­pez­livý, znášal si mnoho pre moje meno a ne­us­tal si.

Ekumenický

3 Si vy­trvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, a ne­ochabol si.

Bible21

3 Vy­trvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a ne­pod­le­hl jsi únavě.