EkumenickýZjavenie2,3

Zjavenie 2:3

Si vy­trvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, a ne­ochabol si.


Verš v kontexte

2 Po­znám tvoje skut­ky, tvoju námahu a vy­trvalosť, aj to, že ne­môžeš zniesť zlých. Pre­skúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli, a nie sú, a zis­til si, že sú luhári. 3 Si vy­trvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, a ne­ochabol si. 4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 a zniesol si a máš tr­pez­livosť a pracoval si pre moje meno a ne­us­tal si.

Evanjelický

3 si tr­pez­livý, znášal si mnoho pre moje meno a ne­us­tal si.

Ekumenický

3 Si vy­trvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, a ne­ochabol si.

Bible21

3 Vy­trvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a ne­pod­le­hl jsi únavě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček