RoháčekZjavenie19,3

Zjavenie 19:3

A po­vedali aj po druhé: Hal­lelujah! A jej dym vy­stupuje na veky vekov.


Verš v kontexte

2 pre­tože prav­divé a spraved­livé jeho súdy, lebo od­súdil veľkú smil­nicu, ktorá porušovala zem svojím smils­tvom, a po­mstil krv svojich sluhov na jej ruke. 3 A po­vedali aj po druhé: Hal­lelujah! A jej dym vy­stupuje na veky vekov. 4 A pad­li dvad­siati štyria star­ci aj štyri živé bytos­ti a klaňali sa Bohu, sediacemu na tróne, a po­vedali: Ameň, hal­lelujah!

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

3 A po­vedali aj po druhé: Hal­lelujah! A jej dym vy­stupuje na veky vekov.

Evanjelický

3 A druhý raz volali: Haleluja! Jej dym vy­stupuje na veky vekov!

Ekumenický

3 A druhý raz volali: Haleluja! Dym z nej vy­stupuje na veky vekov.

Bible21

3 A znovu opakovali: „Haleluja! Její dým stoupá na věky věků.“