EvanjelickýZjavenie19,3

Zjavenie 19:3

A druhý raz volali: Haleluja! Jej dym vy­stupuje na veky vekov!


Verš v kontexte

2 lebo pravé a spravod­livé sú Jeho súdy, keď od­súdil veľkú ne­vies­t­ku, ktorá kazila zem svojím smils­tvom, a z jej rúk požiadal krv svojich služob­níkov! 3 A druhý raz volali: Haleluja! Jej dym vy­stupuje na veky vekov! 4 Nato pad­lo dvad­saťštyri starších a štyri bytos­ti, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen! Haleluja!

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

3 A po­vedali aj po druhé: Hal­lelujah! A jej dym vy­stupuje na veky vekov.

Evanjelický

3 A druhý raz volali: Haleluja! Jej dym vy­stupuje na veky vekov!

Ekumenický

3 A druhý raz volali: Haleluja! Dym z nej vy­stupuje na veky vekov.

Bible21

3 A znovu opakovali: „Haleluja! Její dým stoupá na věky věků.“