RoháčekZjavenie19,4

Zjavenie 19:4

A pad­li dvad­siati štyria star­ci aj štyri živé bytos­ti a klaňali sa Bohu, sediacemu na tróne, a po­vedali: Ameň, hal­lelujah!


Verš v kontexte

3 A po­vedali aj po druhé: Hal­lelujah! A jej dym vy­stupuje na veky vekov. 4 A pad­li dvad­siati štyria star­ci aj štyri živé bytos­ti a klaňali sa Bohu, sediacemu na tróne, a po­vedali: Ameň, hal­lelujah! 5 A z trónu vy­šiel hlas, ktorý po­vedal: Chváľte našeho Boha, všet­ci jeho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí aj veľkí.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

4 A pad­li dvad­siati štyria star­ci aj štyri živé bytos­ti a klaňali sa Bohu, sediacemu na tróne, a po­vedali: Ameň, hal­lelujah!

Evanjelický

4 Nato pad­lo dvad­saťštyri starších a štyri bytos­ti, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen! Haleluja!

Ekumenický

4 Nato pad­li dvad­siati štyria starší a štyri bytos­ti na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen. Haleluja!

Bible21

4 Těch čtyři­a­dvacet starců a ty čtyři bytosti pad­li a klaně­li se Bohu sedící­mu na trůnu: „Amen! Haleluja!“