RoháčekŽidom9,22

Židom 9:22

A skoro všet­ko sa kr­vou očisťuje podľa zákona, a bez vy­liatia krvi nedeje sa od­pus­tenie.


Verš v kontexte

21 Ale i stán i všet­ky nádoby svätos­lužby podob­ne po­kropil kr­vou. 22 A skoro všet­ko sa kr­vou očisťuje podľa zákona, a bez vy­liatia krvi nedeje sa od­pus­tenie. 23 Bolo tedy ne­vy­hnut­ne po­treb­né, aby sa ob­razy vecí, ktoré v nebesiach, tým očisťovaly, ale samy nebes­ké lepšími obeťami ako tieto.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 A skoro všet­ko sa kr­vou očisťuje podľa zákona, a bez vy­liatia krvi nedeje sa od­pus­tenie.

Evanjelický

22 A podľa zákona temer všet­ko sa očisťuje kr­vou, a bez vy­liatia krvi niet od­pus­tenia.

Ekumenický

22 Tak­to sa podľa zákona skoro všet­ko očisťuje kr­vou a bez preliatia krvi niet od­pus­tenia.

Bible21

22 Pod­le Záko­na se téměř všech­no očišťuje krví a bez pro­li­tí krve není odpuštění.