Bible21Židům9,22

Židům 9:22

Pod­le Záko­na se téměř všech­no očišťuje krví a bez pro­li­tí krve není odpuštění.


Verš v kontexte

21 Právě tak pokropil tou krví i stánek a všech­no bo­ho­s­lužebné náčiní. 22 Pod­le Záko­na se téměř všech­no očišťuje krví a bez pro­li­tí krve není odpuštění. 23 Tak­to bylo po­tře­ba očišťovat ob­ra­zy ne­bes­kých věcí; samy ne­bes­ké věci však vy­ža­dují lepší obě­ti.

späť na Židům, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 A skoro všet­ko sa kr­vou očisťuje podľa zákona, a bez vy­liatia krvi nedeje sa od­pus­tenie.

Evanjelický

22 A podľa zákona temer všet­ko sa očisťuje kr­vou, a bez vy­liatia krvi niet od­pus­tenia.

Ekumenický

22 Tak­to sa podľa zákona skoro všet­ko očisťuje kr­vou a bez preliatia krvi niet od­pus­tenia.

Bible21

22 Pod­le Záko­na se téměř všech­no očišťuje krví a bez pro­li­tí krve není odpuštění.

Bible21Židům9,22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček