EkumenickýŽidom9,22

Židom 9:22

Tak­to sa podľa zákona skoro všet­ko očisťuje kr­vou a bez preliatia krvi niet od­pus­tenia.


Verš v kontexte

21 Podob­ne po­kropil kr­vou aj stan a všet­ko boho­služob­né náčinie. 22 Tak­to sa podľa zákona skoro všet­ko očisťuje kr­vou a bez preliatia krvi niet od­pus­tenia. 23 Bolo ne­vy­hnut­né takým­to spôsobom očisťovať na­podobeniny nebes­kých vecí, no samy nebes­ké veci treba očisťovať lepšími obetami.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 A skoro všet­ko sa kr­vou očisťuje podľa zákona, a bez vy­liatia krvi nedeje sa od­pus­tenie.

Evanjelický

22 A podľa zákona temer všet­ko sa očisťuje kr­vou, a bez vy­liatia krvi niet od­pus­tenia.

Ekumenický

22 Tak­to sa podľa zákona skoro všet­ko očisťuje kr­vou a bez preliatia krvi niet od­pus­tenia.

Bible21

22 Pod­le Záko­na se téměř všech­no očišťuje krví a bez pro­li­tí krve není odpuštění.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček