RoháčekŽidom4,10

Židom 4:10

Lebo kto vošiel do jeho od­počin­ku, ten tiež od­počinul od svojich diel ako Bôh od svojich.


Verš v kontexte

9 Tak tedy ešte zbýva sobotenie, od­počinok ľudu Božiemu. 10 Lebo kto vošiel do jeho od­počin­ku, ten tiež od­počinul od svojich diel ako Bôh od svojich. 11 Usiluj­me sa tedy voj­sť do toho od­počin­ku, aby ne­padol nie­kto tým is­tým výs­tražným príkladom ne­pos­lušnos­ti.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo kto vošiel do jeho od­počin­ku, ten tiež od­počinul od svojich diel ako Bôh od svojich.

Evanjelický

10 Lebo každý, kto vošiel do Jeho od­počin­ku, od­počinul si od svojej práce tak ako Boh od svojej.

Ekumenický

10 lebo kto vošiel do jeho od­počin­ku, ten si od­počinul od svojich diel tak ako Boh od svojich.

Bible21

10 Vž­dyť ten, kdo vstou­pil do jeho odpočinku, odpoči­nul od svých skutků, tak jako Bůh odpoči­nul od svých.