RoháčekŽidom4,9

Židom 4:9

Tak tedy ešte zbýva sobotenie, od­počinok ľudu Božiemu.


Verš v kontexte

8 Lebo keby ich bol Jozua uviedol do od­počin­ku, nehovoril by po všet­kom tomto o inom dni. 9 Tak tedy ešte zbýva sobotenie, od­počinok ľudu Božiemu. 10 Lebo kto vošiel do jeho od­počin­ku, ten tiež od­počinul od svojich diel ako Bôh od svojich.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 Tak tedy ešte zbýva sobotenie, od­počinok ľudu Božiemu.

Evanjelický

9 Zo­stáva teda od­počinok ľudu Božiemu.

Ekumenický

9 A tak os­táva sobot­ný od­počinok pre Boží ľud;

Bible21

9 Pro­to tedy Boží­mu lidu na­dále zůstává svá­tek.

RoháčekŽidom4,9