RoháčekŽidom12,18

Židom 12:18

Lebo ste ne­pris­túpili k dotýkanému vr­chu a horiacemu ohňom, k mrákave, ku tme, k vích­rici,


Verš v kontexte

17 Lebo viete, že keď aj po­tom chcel zdediť požeh­nanie, bol od­vr­hnutý, lebo nenašiel mies­ta ob­ratu mys­le u svoj­ho otca, hoci to aj so sl­zami snažne hľadal. 18 Lebo ste ne­pris­túpili k dotýkanému vr­chu a horiacemu ohňom, k mrákave, ku tme, k vích­rici, 19 ku zvuku trúby a k hlasu slov, čo tí, ktorí ho počuli, prosili, žeby im viacej nebolo hovorené slovo,

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo ste ne­pris­túpili k dotýkanému vr­chu a horiacemu ohňom, k mrákave, ku tme, k vích­rici,

Evanjelický

18 Ne­pris­túpili ste zais­te k hmatateľnému [vr­chu] ani k horiacemu ohňu, ani k ob­laku, ani k tme, ani k búr­ke

Ekumenický

18 Ne­prib­lížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, k temnote alebo búr­ke,

Bible21

18 Ne­přistou­pi­li jste pře­ce k hma­ta­telné hoře, k hořící­mu ohni, k mračnu, temno­tě a vichřici,