EkumenickýŽidom12,18

Židom 12:18

Ne­prib­lížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, k temnote alebo búr­ke,


Verš v kontexte

17 Veď viete, že aj keď ne­skôr túžil zdediť požeh­nanie, bol od­miet­nutý a už nenašiel možnosť náp­ravy, hoci ju s plačom hľadal. 18 Ne­prib­lížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, k temnote alebo búr­ke, 19 ani k hlasu poľnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac ne­znelo slovo.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo ste ne­pris­túpili k dotýkanému vr­chu a horiacemu ohňom, k mrákave, ku tme, k vích­rici,

Evanjelický

18 Ne­pris­túpili ste zais­te k hmatateľnému [vr­chu] ani k horiacemu ohňu, ani k ob­laku, ani k tme, ani k búr­ke

Ekumenický

18 Ne­prib­lížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, k temnote alebo búr­ke,

Bible21

18 Ne­přistou­pi­li jste pře­ce k hma­ta­telné hoře, k hořící­mu ohni, k mračnu, temno­tě a vichřici,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček