RoháčekŽidom12,19

Židom 12:19

ku zvuku trúby a k hlasu slov, čo tí, ktorí ho počuli, prosili, žeby im viacej nebolo hovorené slovo,


Verš v kontexte

18 Lebo ste ne­pris­túpili k dotýkanému vr­chu a horiacemu ohňom, k mrákave, ku tme, k vích­rici, 19 ku zvuku trúby a k hlasu slov, čo tí, ktorí ho počuli, prosili, žeby im viacej nebolo hovorené slovo, 20 lebo ne­moh­li uniesť to, čo sa im pri­kazovalo: Keby sa aj len zviera dot­klo vr­chu, ukameňujú ho alebo pre­bod­nú strelou.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

19 ku zvuku trúby a k hlasu slov, čo tí, ktorí ho počuli, prosili, žeby im viacej nebolo hovorené slovo,

Evanjelický

19 ani k hučaniu trúby a hr­motu slov, ktoré - keď počuli (Židia) - prosili, aby sa k nim viac nehovorilo;

Ekumenický

19 ani k hlasu poľnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac ne­znelo slovo.

Bible21

19 k trou­bení polnice a k hla­su znějící­mu tak, že když jej slyše­li, pro­si­li, aby k nim už ne­mlu­vil.