RoháčekŽidom10,21

Židom 10:21

a veľkého kňaza nad domom Božím,


Verš v kontexte

20 ktorý to v­chod nám vy­svätil ako ces­tu novú a živú cez oponu, to jest cez svoje telo - 21 a veľkého kňaza nad domom Božím, 22 pri­stupuj­me s prav­divým srd­com v pl­nej is­tote viery majúc po­kropené srd­cia a tak očis­tené od zlého svedomia

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

21 a veľkého kňaza nad domom Božím,

Evanjelický

21 a keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím:

Ekumenický

21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom,

Bible21

21 Má­me také ve­likého kněze nad Božím do­mem,