RoháčekŽidom10,20

Židom 10:20

ktorý to v­chod nám vy­svätil ako ces­tu novú a živú cez oponu, to jest cez svoje telo -


Verš v kontexte

19 Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej - 20 ktorý to v­chod nám vy­svätil ako ces­tu novú a živú cez oponu, to jest cez svoje telo - 21 a veľkého kňaza nad domom Božím,

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 ktorý to v­chod nám vy­svätil ako ces­tu novú a živú cez oponu, to jest cez svoje telo -

Evanjelický

20 touto novou a živou ces­tou, ktorú nám ot­voril cez oponu, to jest cez vlast­né telo;

Ekumenický

20 po novej a živej ces­te, ktorú nám ot­voril cez oponu, čiže cez svoje telo,

Bible21

20 tou novou a živou cestou, kte­rou nám otevřel skrze opo­nu, to jest jeho tělo.