EkumenickýŽidom10,21

Židom 10:21

a keď máme veľkňaza nad Božím domom,


Verš v kontexte

20 po novej a živej ces­te, ktorú nám ot­voril cez oponu, čiže cez svoje telo, 21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom, 22 pri­stúp­me s úprimným srd­com v plnej is­tote viery, so srd­com očis­teným od zlého svedomia a s telom ob­mytým čis­tou vodou.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

21 a veľkého kňaza nad domom Božím,

Evanjelický

21 a keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím:

Ekumenický

21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom,

Bible21

21 Má­me také ve­likého kněze nad Božím do­mem,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček