RoháčekŽalmy91,7

Žalmy 91:7

Pad­ne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.


Verš v kontexte

6 nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pus­toší o polud­ní.
7 Pad­ne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.
8 Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš od­platu bez­božných.

späť na Žalmy, 91

Príbuzné preklady Roháček

7 Pad­ne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.

Evanjelický

7 Nech ich pad­ne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to ne­prib­líži.

Ekumenický

7 Keby ti po boku pad­li tisíce a desaťtisíce po pravici, teba nezasiah­ne.

Bible21

7 Po tvém boku jich padne tisíca deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale ne­chá být.